Isithombe sokuqala - Sokuqala isithombe


NS: Wenyuselwe kanjani esigabeni sokuqala samaSharks? Isigaba sokuqala: Makubhalwe amagama akhe aphelele, usuku azalwa ngalo. Lokhu kungabi yisithombe esivamise ukusetshenziswa. Ohlolwayo makabukisise kahle isithombe bese enika indaba yakhe isihloko.

Zincezwana ezinhlanu ( noma ezingaphezulu ezinganeni ezindadlana. Amehlo ami angek' akwaz ukudlulisa isithombe sakho,.

Buka lezi zithombe. Angikusho lokhu ngoba nakhu senginqobe isicoco sami sokuqala.

Isithombe sefilimu sokuqala engasibuka ehholo i- Moravian eDiepkloof kwakuyi- The Good, the Bad and the Ugly. Isithombe sobuso bakhe sokuqala asidweba sasisihle, siphelele, ezikhiphe njengoba enjalo.


African News Agency ( ANA). Tshela umngani wakho ukuthi yisiphi isithombe sokuqala, esesibili,.
Sthandwa sami sokuqala Phambi kwesiphambano seliba lakho ngiguqile Inhliziyo. Tshela umngani wakho ukuthi kwenzekani esithombeni ngasinye.

Ngayendlala embhedeni wakhe imidwebo, ngabona ukuthi. Khetha umfanekiso ofuna ukuwusebenzisa.

) Izingane kumele zihlanganise isithombe, zisebenzisa isithombe sesibili njengesibonelo. Mchunu onephupho lokudlala kumaBoks Isithombe: BACKPAGEPIX.


Kuzofanele azibukisise. USIBHEKISE kwinkosikazi yakhe isicoco seMTN 8 umqeqeshi weCape Town City,.

Kanti igama lika- Clint. Isithombe: Leon Lestrade.
Isithombe sokuqala. I- CAPE Town City ibe.

Isinyathelo sokuqala – Khetha Umfanekiso noma isithombe. Isithombe: BACKPAGEPIX.

ISITHOMBE-SOKUQALA