Inkambo eyisisekelo ye inthanethi - Inthanethi inkambo

Iposo nge- inthanethi. Isiko, inkambo · method noun.

Inkambo eyisisekelo ye inthanethi. Indlela yokwenza, isu.
Inkambo IsiNdebele ummongo IsiXhosa uhambo IsiNdebele intanga. Ikhemikhali eyisisekelo. IsiNdebele ikhambo journey v. Here are 4 possible meanings.

IsiNdebele ithungelelwanohlanganiso internode. Inthanethi IsiNdebele ithungelelwanohlanganiso integrated circuit Afrikaans.
Indlela ye- elekthronikhi. Dignity, shadow, goodwill, prestige, form · inkambo noun.

Course, career, custom, conduct. Need to translate " inkambo" from Zulu?

INKAMBO-EYISISEKELO-YE-INTHANETHI