Izincwadi zamahhala ezinketho zokuhweba - Zamahhala zokuhweba


Impumelelo yale mizamo yaqala ukubonakala ngonyaka ka- 1878 lapho kwashicilelwa okokuqala ITestamente Elitsha leNkosi yetu uJesu Kristo. Abantu abadala abaningi baphupha cishe imizuzu eyi- 100 phakathi namahora ayisishiyagalombili okulala.
Kanti ukuchuma nempu- melelo enkulu ngeyokushicilelwa okokuqala kweBhayibheli elihu- nyushelwe esiZulwini ngonyaka ka. Ingxoxo yevesi ngevesi yazo zonke izincwadi zeBhayibheli itholakala ezincwadini ezifana nesAmbulo— Umvuthwandaba Waso Omkhulu Useduze!
Ezinye zezindlela ezikhombisa ukuthanda ulimi ukubhala ngalo. INguqulo Yezwe Elishainembile, iyiBhayibheli Elingcwele okulula ukulifunda.

Izincwadi ezifana nethi AbaPhrofitha twJoshua. Uthe bayazithenga minyaka yonke izincwadi wathi kodwa ngenxa yokushintsha kohlelo lwezemfundo kudingeka baphinde baqale phansi bathenge ezinye.
IBhayibheli Kuyi- Internet Funda iBhayibheli noma uzithathele lona kuyi- Internet. , nemiqulu emibili yethi Isiprofetho Sika- Isaya— Ukukhanya Kuso Sonke Isintu.

Into enhle ngalezincwadi ezingezansi ukuthi. , Sinake Isiprofetho SikaDaniyeli!
” Ngakho amaphupho angokuhlangenwe nakho kwabantu okuvamile. Ukuloba izinkondlo ke ziyingxenye zezindlela ezisetshenziswayo ngokuziqhaza futhi ezithuthukisa ulimi.

Izincwadi zamahhala ezinketho zokuhweba. Kulendatshana siqhakambisa izincwadi ezingamaqoqo ezinkondlo ezinothisa ulimi lwesiZulu.

Allan Hobson, weSikole Sezokwelapha SaseHarvard, wathi: “ Ayizisusa ezingaqondakali ezingase zichazwe nganoma iyiphi indlela umelaphi athambekele kuyo. Browse the world' s largest eBookstore and start reading today on the web, tablet, phone, or ereader.

Shop for Books on Google Play. “ Lokhu ngezinye zezinto eziza nohlelo lokuphucula imfundo, iJik’ Imfundo, esisanda kulwethula ezifundeni ezimbili zomnyango.

Izincwadi zeBhayibheli zilandelana ngohlelo lwazo nangezihloko ukuze ukwazi ukuthola amavesi ngokushesha. Go to Google Play Now ».

Ulimi liyathuthuka futhi likhule uma abaninilo belusebenzisa njalo ngokuziqhaza. INguqulo Yezwe Elisha YemiBhalo Engcwele iyinguqulo yeBhayibheli enembile okulula ukuyifunda.
IZINCWADI-ZAMAHHALA-EZINKETHO-ZOKUHWEBA