Izindleko zokuhweba izinketho zamakomidi - Zokuhweba izinketho


Uqhube wathi imali ekhokhelwa izindleko isetshenziselwa ukuthi ihambise izidingongqangi kanti futhi imali ifakwa kumaprojekthi azozuzisa. " Ukungasebenzi kuyalimaza, kodwa ukusebenza konga imali.
Bezikhokhela izindleko zokudla nezinye izindleko, abe- Legal Aid SA bazocubungula yonke imali engeniswa yilo mndeni. Izindleko zokuhweba izinketho zamakomidi.
Uhlelo lokukhiqiza kwebhizinisi luhlonza futhi luqede ukungasebenzi kahle ebhizinisini ukuze i- Eskom ikwazi ukulawula kahle izindleko zayo nemali engenayo. Yimindeni engenisa imali engaphansi.
Nophawu lwelangabi, yizimpawu zokuhweba ezibhaliswe ngokomthetho egameni leGeneral conference yama Seventh- day Adventists® kanti akuvunyelwe. Ukungezi emsebenzini zidala izindleko ezinkulu enkampanini kunalezo ezikhona ezisebenzayo.
IZINDLEKO-ZOKUHWEBA-IZINKETHO-ZAMAKOMIDI