Ukuthi indlela yokusebenza kanambambili idinga kanjani umsebenzi - Idinga umsebenzi

Sep 01, · Indlela okwenzeka ngayo akungabazeki ukuthi bayalandana onkabi laba. Nabesilisa Abazikamela Eyabo iNdlela ngokuKhombisa Ubulili eNingizimu Afrika.

Lena iwebusayithi egunyaziwe yoFakazi BakaJehova. Ukuzwisisa impilo kanye nomsebenzi woMsindisi kuzakhulisa kanjani ukholo lwakho kuYena futhi kubusise kanjani labo obaqaphile ngokufundisa ngokuvakasha. Ngomkhuleko funda lombhalo futhi ufune ukwazi ngalokho ongabelana ngakho. Ukuthi Ungowesimame”.

UMASKANDA uKhuzani Mpungose ugqugquzele abaculi bezinye izinhlobo zomculo ukuthi kumele basungule amaqembu abalandeli babo ezindaweni, ukuze umsebenzi wabo uzophusheka kalula. Ukuthi indlela yokusebenza kanambambili idinga kanjani umsebenzi.

Kuyanginceda lokuthi ngisize imuli yami kanye labanye ukuthi labo bathembeke. Okumangazayo yikho ukuthi laba bantu basuke bengenawo amaPassport, okwenza ngizibuze ukuthi bawele kanjani emngceleni?

Kanti yini umsebenzi wonogada abagada umngcele uma. Nokuthola futhi bagcine umsebenzi wabo kuvimba nokwazi kwabo ukuqeda isikole noma.

1 Incwadi kaMomoni njengeBhuku Lami Elikhombisa Indlela T hina sonke, ezikhathini zethu ezingcono, zokulangazelela ukubuyela ekhaya sihlale noNkulunkulu. Ukuthembeka ezintweni zonke kunginceda ukuthi ngibe lomzwangedwa ohlanzekileyo kuJehova uNkulunkulu.

Iyithuluzi lokucwaninga lezincwadi ezenziwa oFakazi BakaJehova ngezilimi eziningi. ” — USonny waseHong Kong.

Kuzona izinhlobo zokwelapha ezingalandelwa, ukuthi usithatha kanjani isinqumo sokuthi ulandela yiphi indlela yokwelapha, ukugcinwa komuthi, ukukala kanye nokuthi izonikwa kanjani imfuyo lomuthi. Ukuthola ulwazi oluningi ngalokhu, iya kureliefsociety.

UKUTHI-INDLELA-YOKUSEBENZA-KANAMBAMBILI-IDINGA-KANJANI-UMSEBENZI