Akukho ukukhokha okukhethwa kukho okuyi deposit - Akukho deposit

Okuyi - Mbongulate, Mikodi, Mossamba, Pesu Totenguna, Ekumu Tele. Okuyi - Bodia Dikololo Igéndé, Ya Gogo, Munombi Yekanga, Nzako.
The Okuyi is a rite of passage practised by several Bantu ethnic groups in different countries mainly across the west coast of Central Africa. Okuyi - Ya Ya Yuga Mbèmbè, Arokunda Tradition Omyènè - Gabon.
Akukho ukukhokha okukhethwa kukho okuyi deposit. Olwani - Ya Mbongo - To Moguna Missakilia - Zavina Miè Django Rite Initiatique Masculin Omyènè - Gabon.
AKUKHO-UKUKHOKHA-OKUKHETHWA-KUKHO-OKUYI-DEPOSIT