Indlela yokwenza imali yokuhweba imali ongakhetha ngayo - Ngayo indlela


Isigijimi soMbuso kaNkulunkulu sivusa amadlingozi, futhi sikhomba kokuwukuphela kwethemba eliqinisekile lesintu. Indlela Ongasabela Ngayo Kwabafuna Ukuvimba Ingxoxo.
Indlela yokwenza imali yokuhweba imali ongakhetha ngayo. Amaqembu aphikisayo kuthi uma kukhona angeneme ngakho ePhalamende avele athathe uHulumeni awuphose enkantolo.

Ngoba akufuneki ukuthi imali uyiphe umuntu uma uphupha. Muva nje imali idlala omunye umdlalo ongajwayelekile ngisho nakulaba bepolitiki nezinye izinhlangano ezingoqhibukhowe.


Indlela Okwaqala Ngayo Ukuthwebula Izithombe. Uma uphupha umhlengikazi lokho kuyinhlanhla, noma ngabe umphupha enza muphi umsebenzi.
UJoseph- Nicéphore Niepce, isazi esingumFulentshi sesayensi yezinto zemvelo, kungenzeka waqala emuva ngo- 1816. ZIkhona yini imali ongakhumbuli ukuthi wenzani ngayo?
Ngishade ngikwazi lokhu kodwa manje indlela aphethe ngayo abantwana bethu ingenza ngizisole ukuthi ngashadelani ngazi. Indlela yokwenza ibhajethi.
Ukukhulumela: Amathemba okuphila kwabantu axhomeke esimweni sabo ngakuJehova uNkulunkulu noMbuso wakhe ngoKristu Jesu. Unolaka ikakhulukazi ezinganeni akanaso.

Ngobunye ubusuku, amanye amadoda alapho abona into engathi yinkwenkwezi ihamba esibhakabhakeni, aza ayilandela. Ina Cronjé, MEC for Finance in KZN, and custodian of the KZN Financial Literacy Association.

Abantu ngokwehlukana kwabo banezidingo ezahlukene. Kwilizwe elisempuma kwaSirayeli kwakukho abantu ababekholelwa ukuba iinkwenkwezi zinokubanceda.
Inhlanhla yakho kusuke kukhona umunt oyathathayo uma uphisana ngayo ephusheni. Indlela imbovane eyalihlangula ngayo ihobe Siyamthanda Jiza Wiehan de Jager isiXhosa.

Indlela le khamera esebenza ngayo ilula, kodwa imiphumela iyamangalisa kakhulu.
INDLELA-YOKWENZA-IMALI-YOKUHWEBA-IMALI-ONGAKHETHA-NGAYO