Ngithengise okukhethwa kukho kokuthumela - Kukho kokuthumela

Toggle pynedigation SMIRNOVVOVA. Kuningi okungiphunyukile empilweni ngenxa yabantu abangiqambela.

Invest in Lokuketha, invest in the future. Listen to your favorite hymns and contribute by uploading, and submitting lyrics. “ Abantu kumele bakuqonde ukuthi ngiyafana nabo nginenyama negazi njengabo. Lokukhetha is a non- profit organisation meaning all donations contribute towards our community projects.

Kukho izwe lihle Kunemini Lwa ukholo silibona kude Silungiselelwe nguy uBawo Usilungisele izihlalo Enwebeni kwaka msinya Sohlangana kwelo lihle. This is a community driven service, we hope you will get involved in helping to spread the Good News of the Lord!

Account type: Nedbank Current Account Account Number: Branch Code: 102210. 1: 30 Ngokuba ngiyathanda ukuba nazi ukuthi kukhulu kangakanani ukulwa enginakho ngenxa yenu nabaseLawodikeya nabo.

Isiluleko sokubambelela kuKristu # Fil. Khaya Mthethwa and Ntando Kunene to wed after three months By BATLILE PHALADI - 26 November: 37 Khaya Mthethwa.

Please allow us to thank you. For more information on services or for a physician referral, call.

Welcome to Sinhala Geethika web service. Home / Physicians / Physician Profile Subscribe to our newsletter for up- to- date news about advances in healthcare, tailored to your interests.

Ngithengise okukhethwa kukho kokuthumela. Isisombululo sangaphambili sezinkomba ezine; Umagazini we e g we p g thwebula.

Uthe uma ubuka impilo yakhe ukude ubona sengathi konke kuhamba kahle kanti empeleni kuningi adlula kukho.

NGITHENGISE-OKUKHETHWA-KUKHO-KOKUTHUMELA