Uphenyo uphenyo lomhlaba jikelele - Uphenyo jikelele

Revision: 9787 svn. Uphenyo uphenyo lomhlaba jikelele.


Ugxeke kakhulu nomasipala ngokuba nomthelela wokubulawa kwabantu. Uphenyo luphakamise ukuthi uMnu uCibane noNkk uHlongwa bamiswe emsebenzini ukuze kungaphazamiseki uphenyo ngenxa yokuthi uNkk uHlongwa usatshiswa okwenyoka eHhovisi likaNdunankulu, kungenzeka esabise abasebenzi, kuphazamiseke uphenyo.


Uthinte nodaba lomhlaba, wathi ukuthi abaholi bacebile ngaphakathi banamapulazi nemihlaba, lokho akusho ukuthi inkululeko isifikile kubo bonke abantu, ikakhulukazi abasemazingeni aphansi, yingakho befuna nezimayini zifakwe ngaphansi koMbuso. Ezingeni lomhlaba, futhi siyaqhubeka nokuziphonsela thina nezindlela zethu zokusebenza inselele.

Rev= 9787& view= rev Author: friedelwolff Date: : 06: Wed, ) Log Message: Remove. Okunye abathi kuyabakhathaza ukuvikelwa kwabokufika nabafuna ukuzokhoseliswa ezweni ababika le nkohlakalo kwabomthetho ngokuthi ukuphepha kwabo akuqinisekisiwe yingakho benovalo lokuphumela obala baveze obunye ubufakazi okwenza kuhambe kancane uphenyo.
Uphenyo olusemthethweni Ukusocongwa okwakunesihluku kanje kwakungukushaya imiqondo yomphakathi kangangokkuthi uZuma waqhamuka esezwakalisa ukuzisola okuthile. Kubaluleke kakhulu kithina ukwethembeka nobumsulwIMP: ukukhangisela abathengi bempahla yethu kusekeleke empumelelweni eqinisekisiwe.
Sebebaningi abantu kule nhlangano bebulawa kuthuleke nje, ” kusho uZikode. Sifuna uMengameli kuleli asungule uphenyo ngalokhu kubulawa, ngoba kuyaqhubeka.
Yingani ungenzi uphenyo ukuze. Uphenyo oluningi kanye nemibono yezenhlakahle yakhiwe ngokuhlanganyela nokubonisana nabahlomulayo ngakho incike ekwenziweni komsebenzi obonakalayo emphilweni.
Ukwakha ibhange lomhlaba jikelele elikhokhela abantulayo. Nabasizi babo emhlabeni jikelele.
Emhlabeni jikelele, isiza izigidigidi zezakhamizi zabantu abahlwempu.
UPHENYO-UPHENYO-LOMHLABA-JIKELELE