Ukuthuthukiswa kwezinketho zamasu nokuhlaziywa kwamacala okuhlaziya - Kwezinketho zamasu

1IsingenisoNgaphambi kokuba ngingene kwi ngqikithi yalombalo ngizothi nje fahla fahlakancane ngaloku ukuzobe kuqukethwe kulombalo ongenhla. Eminye yemizamo eyenziwayo ukuthuthukisa ulimi lwesizulu 1.
Umlando Wethu UZulu udweba umugqa uthi sekwanele ukuhlaselwa kweSihlalo. 3 inombolo yereferensi : 7/ 5/ 1 umhla egqitywe ngawo : februwari

Ukuthuthukiswa kwezinketho zamasu nokuhlaziywa kwamacala okuhlaziya. ENingizimu Afrika ukuthuthukiswa kwezilimi zomdabu zase- Afrika kususelwa kumthethosisekelo wezweonikeza izilimi eziyishumi.

Lombalo onganhleuzochaza kabanzi ngesizulu nokufundwa kwaso ezikoleni. Ukuhlolwa kwezintombi ezinye zezinto thina sizwe samaZulu esiziqhenya ngakho futhi esikubungazayo.

Ukuthuthukiswa kwezibhedlela kuzokwandulela ukwethulwa komshwalense wezempilo kazwelonke. Ubukhosi News April 8,.

Home/ Umlando Wethu/ UZulu udweba umugqa uthi sekwanele ukuhlaselwa kweSihlalo. I- paia: incwadana yecandelo le- 14 1 umthetho wokukhuthaza ufikelelo kulwazi incwadana yecandelo le- 14 inombolo yoqwalaselo kwakhona : 5.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Reddit VKontakte Odnoklassniki Pocket. UHulumeni usebeke nganxanye izigidi ezingu- R450 million ukuthuthukisa amakolishi angamashumi amathathu okuqeqesha abahlengikazi.

Kufanele kucatshangwe ukuthi isiko liyaguquka nokuthi ngesinye isikhathi izinto ezibonakala zilungile emphakathini ziyalahlwa njengoba abantu bethuthuka. Umkhosi womhlanga ugujwa njalo ngonyaka esigodlweni seSilo samaBandla iNkosi uGoodwill Zwelithini Zulu uMntwana.
Izigidi ezingu- R426 million zizosetshenziswa. Amaqembu aphikisayo, iDA, EFF neNFP aphumile ngesikhathi kungena uZuma.

Ukuthwala nolunya okufakwa kumntwana wentombazana ngokuncishwa ilungelo lokuba umntwana, phakathi kokunye ukungahambisani negugu lase- Afrika lobuntu. Siphinde futhi sizameukubheka ukuthi indaba yolimi.

UKUTHUTHUKISWA-KWEZINKETHO-ZAMASU-NOKUHLAZIYWA-KWAMACALA-OKUHLAZIYA