Qhafaza izinketho zesisetshenziswa sabasebenzi - Qhafaza zesisetshenziswa

Ngibuye senginqunu sengifake ikhondomu. Isitatimende esibukeziwe sohlelo lwezifundo sikazwelonke samabanga R- 9 ( ezikoleni ) sona siqoka isu elididiyelayo ngokuthi sigqamise izidingo ezincanyana zabo bonke abafundi.

2 2 Izimiso Zokuhle Nokuhambisana Nazo CLARCO R 2 Okufanele Kuphawulwe Ngokuklanywa Nokusetshenziswa Kwalezi Ziqondiso Kunezinto ezimbalwa okumelwe uzikhumbule lapho ufunda lezi. Qhafaza izinketho zesisetshenziswa sabasebenzi.

Ngiwuthi cobho kanjane, ngihlikihle amalebe ngomthondo, ngihlikihle ubhontshisi ngomthondo, awufune azibambele wona, AZIFAKE. Kunginikeza ukuzethemba ukuqeda lo msebenzi wami ebengiwenza ngokukhulu ukuzimisela.

Izono ezisixhenxe ezisingisa ekufeni” zathathwa kuludwe lwezono ezisibhozo. Umuntu uyaye achichime intokozo uma umsebenzi wakhe abewuqalile esewuqedile.

Njengoba esho upapa, “ Izenzo eziphikisana nabo ziyabulala. UMPHAKATHI waseWyebank eThekwini ubabaza isihluku sabasebenzi bakaMasipala weTheku sokubhidliza umjondolo kukhona izingane kuwona, okubalwa nosana olunezinyanga.


We would like to show you a description here but the site won’ t allow us. Ngimhlalise phezu kwetafula, ngiwufake akhale ngiwukhiphe, ngimbuke emehlweni, azifake yena ipipi, avuke ngolaka NGIBHEBHE MENZI umeleni?

Wazishaya phambili wazishaya emuva— njengoba kwakumele enze, kwase kuthi emuva kwesikhathi esanele, lwavalwa uphenyo. Olu ludwe lwalubhalwe ngenkulungwane yesine nguEvagrius Ponticus owayekhangela ulwazi ngeendlela ezintsonkothileyo ibe umsebenzi wakhe wanceda uJohn Cassian othanda icawa kwimibhalo yakhe.

Habe naye usenqunu. Ngithi dam ngilindeni vele.

Ngiwubhuxeke wonke.
QHAFAZA-IZINKETHO-ZESISETSHENZISWA-SABASEBENZI