Izinhlelo zokuphathwa kwezinhlekelele zamandla - Izinhlelo zamandla

Umbono ophelele wezenhlalakahle uvuleleke umhlaba wonke, kodwa ukubaluleka komsebenzi ophathekayo uzohluka ezweni ngalinye, futhi ezikhathini ezahlukene ngokuncike emigomeni efaka umlando, ukubuswa kwezwe kanye. Izinhlelo zokuPhathwa kokwenziwa komSebenzi oPhikweni lwezemiSebenzi yamaPhoyisa ( ngaphandle kwemininingwane ephathelene nabantu kanye nemininingwane.


Izinhlelo ze- EPWP zokubhekelela imvelo ezinjengohlelo lokuphathwa kwemfucuza, izindawo ezingamaxhaphozi, ezamanzi, ezemililo yequbula kanye nohlelo lwemiSebenzi Yentsha Kwezemvelo nazo zizothuthukiswa kusukela esikhathini samanje kuyofinyelela kowezi-, ngenhloso yokweseka ukuthuthukiswa kwentsha. Uthe ziningi izinhlelo ezizayo ezinyangeni ezilandelayo abantu abazozithokozela.
Kwezinhlekelele ( 5) Ukugcinwa kokuthula Amarekhodi angatholakala ehhovisi loPhiko. Ososayensi e- United States, e- Asia naseYurophu baqala izinhlelo zocwaningo ezazixhaswe ngezimali ezishisayo, besebenzisa izinqubo ezazithembisa ukusheshisa ukuziphendukela kwemvelo. Izinhlelo zokuphathwa kwezinhlekelele zamandla. Umqulu womnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu, ngokwesigaba 14 somthetho wokukhuthaza ukufinyelela olwazini wezi- ( umthetho no.
Kulo mcimbi kuphinde kwethulwa imidlalo emibili yamahlaya othi uThuli noThulani okulingisa kuwo abalingisi okukhona kubo uWrite Ngubeni, Tango Ncetezo noSlindokuhle Pride Tshabalala. Zihamba zodwa izinhlelo zakwaSABC Izindaba / 3 July, 11: 13am / BONISWA MOHALE UMENZI Ngubane noMelusi Yeni abadlala kwi- Generations ngabanye babantu abenza u- SABC 1.

Nomuntu- izinhlelo zokubuswa kwezwe. IZINHLOBO ZAMAREKHODI AZITHOLAKALELA NGOKWAWO.

Landa izinhlelo zokusebenza ezithandwayo kakhulu kumadivayisi we- Android, izinhlelo zokusebenza zamahhala nezifakiwe ze- Android.

IZINHLELO-ZOKUPHATHWA-KWEZINHLEKELELE-ZAMANDLA