Abaphumelele abadayisi bephambili - Abadayisi abaphumelele

Za UMKHOMAZI UZOHLOMULA KWEZOMLILO ezasegagasini Ezemidlalo: Ikhasi 16 KUTHASISELWE. METRO Iphephandaba lakho laMAHHALA 23 Febhuwari - 8 Mashi ezasegagasini www.

Abaphumelele abadayisi bephambili. Articles from Isolezwe ( South Africa) January on HighBeam Research


METRO Iphephandaba lakho laMAHHALA 1 Ephreli - 14 Ephreli www. 56402 ^ ukuthi/ ukuthi $ 17027 ^ kodwa/ kodwa / kodwa $ 16886 ^ uma/ uma $ 15404 ^ ngoba/ uba / oba / ngoba $ 14223 ^ njengoba/ uba / njengoba $ 13728 ^ za/ iza / uza / za $ 13710 ^ * co$ 13067 ^ * www$ 13000 ^ * isolezwe$ 12994 ^ * http$ 12991 ^ * php$ 12991 ^ * index$ 12991 ^ * fArticleId$ 12750 ^ * URL$ 11872 ^ futhi/ futhi $ 11757 ^ uthe/ tha / tha $ 10758 ^ * kusho$ 10083 ^ kanti/ kanti $ 10034 ^ abantu/ abantu / abantu / abantu.
Abashayeli bezimoto bezwakalisa ukukhathazeka ngokumiswa isikhathi eside emgwaqweni kuhlolwa izimoto zabo. Khona izolo kuphazamiseke emcimbini wokuhlonipha ngeziqu abadayisi basemgwaqweni abaphumelele ohlelweni lokuqeqeshwa lukamasipala weTheku ngesikhathi amaphoyisa efuna ukungena ngenkani ehholo.

Za Kusukela kwesokunxele kuya kwesokudla: IMenenja yeDolobha uSipho Nzuza, iMeya. Abaphumelele uzobe baxhumane ngqo yi- casino Abaphathi yibo abanelungelo ukukhansela, sokuqeda noma uguqule noma iziphi umncintiswano noma bakhushulelwe ( noma imithetho yalo) ngasiphi isikhathi futhi ngaphandle kwesaziso.

L esi yisikhathi esihle sonyaka – iningi lemindeni lithola ithuba lokuchitha isikhathi bebonke futhi bazithokozise ngesikhathi sokuthula nesokuphumula.

ABAPHUMELELE-ABADAYISI-BEPHAMBILI