Izincwadi ezinconyiwe ekukhethweni kokukhetha - Ezinconyiwe izincwadi

Izincwadi ezinconyiwe ekukhethweni kokukhetha. Manje u- Ángel ufunda iBhayibheli nabantu abane abayizimpumputhe.

NGABA usakhumbula mhla wafumana isipho esixabisekileyo esivela kumhlobo omthandayo? Rating and reviews for Professor Orsete Dias from Nassau Community College Garden City, NY United States.

Browse the world' s largest eBookstore and start reading today on the web, tablet, phone, or ereader. Shop for Books on Google Play.
IBhayibhile isisipho esibalaseleyo esivela kuThixo ngaziphi iindlela? Yizincwadi ezimbili eTestamenteni eliSha.

Zombili ekuqaleni kwakuyizincwadi uPawulu azibhalela uThimothewu. Umele ukuba wawuzaliswe yimincili.

UThimothewu wokuQala. Go to Google Play Now ».
Bayathanda ukukhuluma ngePharadesi. IziNcwadi kuThimothewu Bheka futhi isihloko esithi IziNcwadi zikaPawulu; Pawulu; Thimothewu.

1 Incwadi yokukhuthazwa koFikelelo kwiiNkcukacha, equlunqwe ngokwemiqathango yecandelo 14 loMthetho iPromotion of Access to Information Act,. UPawulu wabhala lencwadi yokuqala emuva kokuvalelwa kwakhe etilongweni kokuqala.


Rating and reviews for Professor Chukwudi Ikwueze from Pace University ( all) New York, NY United States. Kungakabiphi, u- Ismael wayesezifundile izinhlamvu ze- Braille, eya emihlanganweni futhi efunda izincwadi zethu ze- Braille.

Ngapha koko, isipho sikuxelela okuthile ngalowo ukupha sona— ukuba uyabuxabisa ubuhlobo benu. Izincwadi Nezincwajana “ Zigcineni Othandweni LukaNkulunkulu” Le ncwadi izokusiza ukuba uqhubeke usebenzisa izimiso zeBhayibheli ekuphileni kwakho ngaleyo ndlela uzigcine othandweni lukaNkulunkulu.
IZINCWADI-EZINCONYIWE-EKUKHETHWENI-KOKUKHETHA