Indlela yokufunda amagrafu okuhweba okubambisene - Okubambisene amagrafu

She completed her specialty training in Endodontics at Boston University. Olagbemi was born in Lagos, Nigeria. Ngonyaka wezi-, ) simele inqubomgomo yokufunda nokufundisa ezikoleni zaseNingizimu Afrika futhi. Indlela yokufunda amagrafu okuhweba okubambisene.
Th e Standardisation of the Ndebele Language Th rough Dictionary- making. D from Boston University and went on to a General Practice Residency at the VA hospital in Manchester NH.

Manje senisesigabeni sokugcina sale ndlela, futhi yisigaba esibucayi sayo. Kungenze uye wakhuthazelela ukuhlupheka okuthile, wenza umsebenzi omningana, wahamba emigwaqweni eminingi, futhi walalela izintshumayelo eziningi, futhi akuzange kube lula ukufika lapha.


Ukuthi ulimi kalusetshenziswe ngale indlela njalo lulotshwe ngale indlela. She earned her D.

Zigudluzwe ngayo yonke indlela ezikoleni, kumbandakanya othisha, amakomidi asemahhovisi ezemfundo, amakomidi ezikoleni, abazali kanye nezikole.

INDLELA-YOKUFUNDA-AMAGRAFU-OKUHWEBA-OKUBAMBISENE