Izindleko zezokwehluleka kwezisebenzi zabasebenzi - Izindleko zezokwehluleka


Izindleko zezokwehluleka kwezisebenzi zabasebenzi. Ukungezi emsebenzini zidala izindleko ezinkulu enkampanini kunalezo ezikhona ezisebenzayo.

Uqhube wathi imali ekhokhelwa izindleko isetshenziselwa ukuthi ihambise izidingongqangi kanti futhi imali ifakwa kumaprojekthi azozuzisa. Yimindeni engenisa imali engaphansi.

Wokuhlukumezeka kepha kwehlisa izindleko zempilo yomphakathi kanye nomnotho okubangwa yilokho kuhlukumezeka. U- Eskom uhlale eqaphile futhi elawula izindleko nezinzuzo zokulinganisela. Bezikhokhela izindleko zokudla nezinye izindleko, abe- Legal Aid SA bazocubungula yonke imali engeniswa yilo mndeni. Njengomnyango obhekene ngqo nezindaba zabasebenzi lapha kwa- Eskom,.
" Ukungasebenzi kuyalimaza, kodwa ukusebenza konga imali. Kubantu besifazane abasukumile.
IZINDLEKO-ZEZOKWEHLULEKA-KWEZISEBENZI-ZABASEBENZI