Isampuli somboniso wamanani omthengisi wezebhizinisi - Wezebhizinisi wamanani


IBhunga leeProfeshini zezeMpilo eziBumbeneyo laseMzantsi Afrika. Yinkqubo yokuqonda nokucacisa ukuba lo mgaqonkqubo uthini kanye kanye kunye.

UmKhandlu wezamaBizelo wabaSebenzi bezamaPhilo weSewula Afrika UkuQinisekisa ukuKhambelana kweKhwalithi godu neKhetho eliNye letjhejo lezamaPhilo. Imisebenzi yezihlahla zomsenge nomthombothi By Ulwazi Programme on in Environment Izihlahla zibalulekile emhlabeni nasezimpilweni zabantu bonke ngoba siyaphefumula ngazo, izihlahla zikhipha umoya omusha zona zithathe esiwuphefumulayo omdala.

UkuQinisekiswa koMgangatho woKhathalelo lweMpilo Lokufezekisa nolweziNye iindlela oziKhethelayo. UNGQONGQOSHE wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu KwaZulu- Natal, uNkk Nomusa Dube- Ncube, usenxuse osomabhizinisi ukuba.

Kwathi iMpi isibambene eNkandla ngoNhlaba we- 1906, uBhambatha noMangati baphikelela kuDinuzulu beyozwisisa mayelana nokuzibandakanya kwaso nempi yabashokobezi. Kwa- Israyeli wasendulo ingabe izimiso zoMthetho kaMose zazisetshenziswa nsuku zonke lapho kuqulwa amacala ezomthetho?


Cabanga ngalesi sibonelo. Lorie yakomeje atubwira uburyo yatangiye kujya mu tubyiniro ari bwo yatangiye kuba umumansuzi wabigize umwuga nyuma yo kubona ko kuba umuhanzi uzwi bitazamworohera.

YEBO, kodwa hhayi njalo. Baningi kakhulu empini yabashokobezi eNkandla abathi akulwelwe ukufa nokuphila ukuze kuzokhululeka iNgonyama uDinuzulu.
USHAQEKILE umndeni nozakwabo bomsakazi weMbokodo FM, uMfundisi Simphiwe Mbeje, oshone ngoLwesibili ezintatha ekubeni bese bezitshela ukuthi uyalulama. Imisebenzi ye- DPSA njengombana ihleliwe endimeni 1 ingendlela yokobana amatlayentayo angeminye iminyango karhulumende begodu ayethuli nanyana ngimiphi imisebenzi efumanekako emphakathini.
Isampuli somboniso wamanani omthengisi wezebhizinisi. AMAGQABANTSHINTSHI Ukumisela umgaqonkqubo kuba namagingxi- gingxi.

IHhovisi Lomsebenzi Omkhulu Wezezimali lakhiwe yila mayunithi alandelayo: iYunithi Yokuphatha Ezokuthenga Nokuvikela kanye neyebuChwepheshe Bolwazi Nokuphathwa Kolwazi. 4 UBUTHAKATHAKA NGEZINDLELA UDOKE NOCOLE ABAHLELA NGAZO IZIGABA ZAMAGAMA • Noma uDoke aba urnhlahlandlela ekucwaningweni kolimi lwesiZulu kodwa umsebenzi wakhe wabe ugxekwa kakhulu abalandela. Ukuvezwa komlando ezibongweni zamakhosi amabili akwazulu, udingane nompande ngu: anthony s' busiso khuzwayo umsebenzi owenzelwe ukufeza izidingo zeziqu ze- masters. This research on the subject is one of a few written in the medium of isiZulu.

Further, it is one of the few conducted on masikandi music in this depth. Perezida wa RDI- Rwanda Rwiza, Bwana Twagiramungu Faustin, aherutse kwandikira Perezida Kagame ibaruwa imushishikariza kwita ku kibazo cy’ impunzi.

Isilandiso: Isikhanyiso: IsihIanganiso Isibabazo 1.

ISAMPULI-SOMBONISO-WAMANANI-OMTHENGISI-WEZEBHIZINISI