Izincwadi zangaphambili zokuqala zabazali - Izincwadi zangaphambili

However, formatting rules can vary widely between applications and fields of interest or study. Nokho, labo abalandela izimfundiso zika- Allan Kardec bathi ezabo izinkolelo zihlukile.

Kanti ukuchuma nempu- melelo enkulu ngeyokushicilelwa okokuqala kweBhayibheli elihu- nyushelwe esiZulwini ngonyaka ka. Ukuze banelise amaqaba afundile ayesanda kuphendukela “ ebuKristwini, ” labo balobi benkolo basebenzisa kakhulu izincwadi zamaGreki namaJuda zangaphambili.
Phakathi naleso sikhathi, abalobi nóngqondongqondo ababenomuzwa wokuthi kwakudingeka bachaze izimfundiso “ zobuKristu” ngemiqondo yefilosofi baqala ukwanda. 10 Futhi ngenxa a yokubancengela bonke, bonke abantu beza kuNkulunkulu; ngalokho- ke, bami phambi kwakhe, ukuze b bahlulelwe nguye ngokweqiniso kanye c nangobungcwele obukuye.
Ukusebenzelana nemimoya kuye kwahlotshaniswa nemikhuba engokwenkolo enjenge- voodoo, ubuthakathi, umlingo nokukhulekela uSathane. Izincwadi ezifana nethi AbaPhrofitha twJoshua.

Izincwadi zangaphambili zokuqala zabazali. Impumelelo yale mizamo yaqala ukubonakala ngonyaka ka- 1878 lapho kwashicilelwa okokuqala ITestamente Elitsha leNkosi yetu uJesu Kristo.

Izincwadi zeBhayibheli zilandelana ngohlelo lwazo nangezihloko ukuze ukwazi ukuthola amavesi ngokushesha. Note: Citations are based on reference standards.

IBhayibheli Kuyi- Internet Funda iBhayibheli noma uzithathele lona kuyi- Internet. INguqulo Yezwe Elishainembile, iyiBhayibheli Elingcwele okulula ukulifunda.
Iphi likaMongameli uCyril Ramaphosa usazithele ngabandayo odabeni kuka Zuma lapho khona waphakamisa izincomo zokuthi lowo oyohluleka ukuwina ukhetho ngo December abe yiphini likaMongameli oyobe ekhethiwe. Ezinye izincwadi ezimbili azibhala zithi The Mediums’ Book, enye ithi, The Gospel According to Spiritism.
INguqulo Yezwe Elisha YemiBhalo Engcwele iyinguqulo yeBhayibheli enembile okulula ukuyifunda. 9 Ngalokho- ke, uyizithelo zokuqala kuNkulunkulu, kangangoba a eyoncengela bonke abantwana babantu; futhi labo abayokholwa kuye bayosindiswa.

The specific requirements or preferences of your reviewing publisher, classroom teacher, institution or organization should be applied.
IZINCWADI-ZANGAPHAMBILI-ZOKUQALA-ZABAZALI