Indlela yokuqala yokuqala - Yokuqala indlela

Eqinisweni, ukuzalwa kwengane yokuqala kungase kulethe ubunzima emshadweni. Futhi mhlawumbe umama wakho uyovele acabange ukuthi uyile kubaba wakho wamtshela ngephutha lakho. Lena indlela enhle yokuqala ukwazi ukuthi iBhayibheli lithini ngezinkinga ezithile nezihloko. Indlela esakhiwe ngayo esi sichazi- magama esinamahlelo amathathu,.

Ungase ulingeke ukuba ukhethe Indlela Yokuqala. Kungase kuvele izinkinga ezihlobene nemizwelo futhi.

NGUYE KUUPHELA INDLELA Uthi uYesu kuye, " Ndim indlela, ndim inyaniso, ndim ubomi, akukho namnye uzayo kuBawo, engezi. 1– 4, Indlela yeNkosi yinye ayiguquki naphakade; 5– 15, UJoseph Smith. Akusho ukutho ungalifundi iBhayibheli ngokupheleleyo. Indlela ababntu abavota ngayo ngesikhathi sokhetho ikhomba.
1 Indlela yokuqala. 7 AMATHUBA NOKUMISWA KOMDA WESIFUNDO.

Imikhuba emibili ebalulekile yobuchwepheshe iguqula indlela abantu abaxhumana ngayo:. Imbali yokuqala kobhalo noluncwadi kwiilwimi zesiNtu likumaxesha.

Indlela yokuqala nebaluleke kakhulu yokuthi abesifazane bazibandakanye. 2 Indlela elandelayo.

INYANISO YOKUQALA. Indlela yokuqala yokuqala.

8 UHLOLO LONCWADI. Indlela Yokuqala: Ukwakha iNethiwekhi eyodwa Kazwelonke.

Ingxenye yokuqala, okungama vesi 1 kuya ku 72, yatholakala kukhona amagosa. Oku kuquka impahla, ismilo, indlela yokuziphatha nako.

Kwiveki yokuqala umkhwetha uthi atyiswe umngqusho okanye irayisi emhlophe.

INDLELA-YOKUQALA-YOKUQALA