Izinketho ezingu 83 ezikhethiweyo ezingekho ezifanelekayo - Ezikhethiweyo izinketho


Quality used cars for sale in south africa - second hand cars for sale from trusted car dealerships - 4x4s, old cars and bakkies Apply for finance or sell your car privately - buy a car - all used cars -. Kunengi esikuzwayo okwenza imitshado ichitheke. Kusukela ngomnyaka ka- 1990 kusiyaku-, inani labantu abadivosayo abaleminyaka engu- 50 laliphindwe kabili njalo elabaleminyaka ephezu kwengu- 65 laliphindwe kathathu e- United States. Ngaba Usakhumbula?

Njengoba igama lisho, umuthi wentando usebenza kakhulu kubantu asebevele bethandana. Isipho Samathikithithi Endiza AnguNgo- July, iNdikimba Ebusayo yoFakazi BakaJehova yathumela incwadi ezithunyweni zevangeli nabanye abasenkonzweni ekhethekile yesikhathi esigcwele kwamanye amazwe.

INTANDO Wonke umuntu walapha e- Mzansi oseke wasebenzisa lomuthi wesintu wazi kahle ukuthi uthando lweqiniso luyinto enjani. Kodwa kuyini okwenza eminye iphumelele?

• Ziziphi iintsikelelo ezafunyanwa ngabo basabela kakuhle kumsebenzi wokushumayela owawusenziwa ngabafundi bakaYesu benkulungwane yokuqala? Izolo uthe bangu- 300 abaphumelele ukudlulela esigabeni sesibili sokuhlolwa.

Makhe sijonge oku kulandelayo, izandi ezithile ziye zaguquka zaba zezinye ngenxa yokuba zimelene nezinye. • Abantu abalulamileyo basikelelwa njani ngenxa yeendaba ezilungileyo ezazishunyayelwa nguYesu? Yintoni ethi yenzeke xa izandi ezithile zithi zisetyenziswe ekwakhiweni kwamagama? Kuvele ukuthi ezikhulwini zamaphoyisa ezingu- 934, eziyisishiyagalombili zihoxiselwe izitifiketi zazo, ezingu- 55 zinezitifiketi eziphelelwe yisikhathi bese ezingu- 336 zisezinhlelweni zokuhlolwa ukuthi zisafanele yini ukwenza umsebenzi eziwenzayo.

Umzekelo, xa sakha izibizo ngamagama azizenzi. Izinketho ezingu 83 ezikhethiweyo ezingekho ezifanelekayo.

Okhulumela uMasipala uNksz Tozi Mthethwa uthe kuMasipala banezicishamlilo ezingu- 485 kanti ezingu- 52 ngezabesifazane yikho bebefuna abesifazane ukuze bazame ukulinganisa isibalo ngokobulili.

IZINKETHO-EZINGU-83-EZIKHETHIWEYO-EZINGEKHO-EZIFANELEKAYO