Indlela yokuhweba okukhethwa kukho ezenzakalweni ezingathandeki - Ezenzakalweni yokuhweba


Uyakungazisa indlela yokuphila; ukugcwala kwenjabulo kusebusweni bakho; intokozo isesandleni sakho sokunene kuze kube phakade. INDLELA owesifazane agqoke ngayo kayisho ukuthi kumele adlwengulwe!

Kwiindawo apho umntu alibonelwayo iqabane lakhe, kwaye indoda nomfazi betshata bengazani,. Ukwenjenjalo kuya kuliqinisekisa iqabane lakho ukuba uyalithanda nize nonwabe emtshatweni.


7 UkwesekaUmnyango unikeza usizo kumanyuvesi, emakolishi emfundo nokuqeqesha okuqhubekayo, izikhungo zemfundo yabantu abadala kanye nemigwamanda esemthethweni ngaphansi kwamandla omthetho kaNgqongqoshe ekuqaliseni ukusebenza kwenqubomgomo kazwelonke, izinkambiso. Indlela yokuhweba okukhethwa kukho ezenzakalweni ezingathandeki.
Indlela le ithiwa yinhlawulo. Ukugezwa Kweladi Enkonzweni Uma Kukhona Okhulelwe Engaganile By Ulwazi Programme on in Culture Ngibe nengxoxo no Mama uZandile Mthethwa ohlala Inanda endaweni yaseCongo.

( Kwabase- Efesu 1: 7 ) Iyisisekelo sethemba lokuphila okungapheliyo, kungaba sezulwini loba emhlabeni oyipharadayisi. Ukubaluleka kwenhlanzeko ekuphathweni komsebenzi wabadala Read more about ukuthi, ngoba, lapho, khona, umuntu and futhi.
Ngeledlule kube nempikiswano ezinkundleni ezahlukahlukene kuphikiswana ngokuthi indlela owesifazane agqoke ngayo iyaholela yini ekutheni agcine eyisisulu sokudlwengulwa. 2 Inhlawulo yisipho esikhulu ukwedlula zonke uJehova asiphe abantu, njalo yenza senelise ukukhululwa esonweni lasekufeni.

BAZOBEKELWA imigomo eqinile yokuziphatha abadlali beqembu lesizwe iBafana Bafana ngemuva kokuputshuka kwezindaba zokuziphatha budlabha kwabanye babo ngemuva komdlalo wabo neCape Verde, eMoses Mabhida Stadium, eThekwini ngoSepthemba.

INDLELA-YOKUHWEBA-OKUKHETHWA-KUKHO-EZENZAKALWENI-EZINGATHANDEKI