Ongakhetha kukho kanambambili ubuchwepheshe bomhloli umeluleki - Kanambambili kukho


Home/ Umlando Wethu/ UZulu udweba umugqa uthi sekwanele ukuhlaselwa kweSihlalo. 2 isikhathi kimi, ukuba ngimbone enqondweni yami Eguqile eNsimini yaseGetsemane noma ngimbone Ebiza ULazaru ukuba aphume ethuneni.

Ubukhosi News April 8,. 2 Futhi abasizi bethu amabutho asezulwini angabonwa.

Umlando Wethu UZulu udweba umugqa uthi sekwanele ukuhlaselwa kweSihlalo. Ongakhetha kukho kanambambili ubuchwepheshe bomhloli umeluleki.

UBaba Wethu oseZulwini UMeluleki Wethu Ngenhlanhla, uBaba wethu oseZulwini usinikeze imiya- lezo emihle yokwakha izimpilo zethu kanye nokuthi sihla-. Toggle navigation JAKOVLEVMIHAIL.
Kumele acabangisise ngendlela asebenzisa ngayo ulimi, ulimi lwakhe lucwengeke, luhambisane nendikimba leyo. Facebook Twitter Google+ LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Reddit VKontakte Odnoklassniki Pocket.

UNkosikazi Priscilla Chigumba, umgcinisihlalo wekhomishini yeZimbabwe Electoral Commission, uthi abafuna ukuthi asuke esikhundleni abathi seyehlulekile umsebenzi kumele belandele umthetho welizwe leZimbabwe. Ukwenza isibonelo ake sithi umbhali ufuna.

Kukho konke, ukunikeza thina imithombo emangalisayo, okwesikhashana kanye nenomoya ukusisiza endleleni yethu yokubuyela Kuyena. Ngesikhathi ngenza, ngizwa ukuba seduze naYe nokubonga okuletha ukuthula enhliziyweni yami.

Osihloko sawo sithi, “ Ukubaluleka Kwemvunulo Yomdabu Osikompilweni Lwabantu Besifazane AbangamaZulu Basendaweni YakwaNobamba ( Weenen) KwaZulu- Natali”, ungumsebenzi wami engizenzele wona. Abashayeli be forex abakhulu kunazo zonke e bangalore; Tokyo samurai yokuhweba uhlelo. Lapha umxoxi uvama ukuba abheke into nhlangothi zombili. “ Ungesabi, ” u- Elisha watshela indodana eyayinovalo nge- sikhathi bebhekana nebutho lobubi, “ ngoba labo abana- thi baningi ukwedlula labo abanabo” ( bona 2 AmaKhosi 6: 15– 16).


UMeluleki wokuQala kubuMongameli BokuQala. UMeluleki wokuQala kubuMongameli BokuQala.
ONGAKHETHA-KUKHO-KANAMBAMBILI-UBUCHWEPHESHE-BOMHLOLI-UMELULEKI