Uthengisa kanjani futhi uthengise izinketho zezitolo - Zezitolo futhi


The Orchard Music ( on behalf of HUGE Entertainment). Zicupha isisoka zithi zisemdletsheni zona zigqugquzela inhlanzeko njenge' Gcokama Elisha, Yebo khona kuhle lokho futhi nami kuyangijabulisa ngoba kusho.


Kuyamangazake lokhu kwalawa angakubo kaNGIZWE Enkandla aseMaweni nje kungenwa kanzima, futhi ungafa nokufa la kuphume nenyoka kuloMgodi. Ngifisa izwe lonke likwazi futhi likuqonde ukuthi Mina Ngiphumelele kanjani ayikho into engingenayo ngoMculo kodwa izindondo.
Uthengisa kanjani futhi uthengise izinketho zezitolo. Please watch: " AMANGUNI AMAHLE : AMANINGI AMAGWALA CD PROMO " SAPHELELAPHI ISTATIMEDE" ". Uthengisa Ngengane.
UTHENGISA-KANJANI-FUTHI-UTHENGISE-IZINKETHO-ZEZITOLO