Ukubalwa kwentela kwezinketho ezingekho ezifanelekayo zesitoko - Zesitoko kwentela

Yintoni ekwenza ukuthande okusesikweni? Ukusebenza kwabantu Zonke iintlobo zegalelo elenziwa ngabantu kwinkqubo yomsebenzi wemveliso, ezibandakanya ilinge ngokwamandla omzimba okanye ngokwengqondo.

Ukubalwa kwentela kwezinketho ezingekho ezifanelekayo zesitoko. KUSOLWA ukuthi ubefuna babuyelane nowayeyintombi yakhe eyisitshudeni saseMangosuthu University of Technology ( MUT), osolwa ngokusidubula endaweni okuhlala kuyo izitshudeni zalesi sikhungo eThekwini.

Ukugezwa Kweladi Enkonzweni Uma Kukhona Okhulelwe Engaganile By Ulwazi Programme on in Culture Ngibe nengxoxo no Mama uZandile Mthethwa ohlala Inanda endaweni yaseCongo. Bawo wethu waseZulwini, siyaKubulela ngale ntsasa ngenxa yokulunga nenceba yaKho, ngokusinika ilungelo lokuhlanganisana apha kwakhona, iseyimini enye kweli cala lenguNaphakade elikhulu,.

Isahluko Sesithandathu ‘ Ukwenza Okusesikweni’ — Kuthetha Ukumazi UThixo. IKHO INDODA APHA ENOKUKHANYISA ISIBANE 1 IKHO INDODA APHA ENOKUKHANYISA ISIBANE ` Masithobe iintloko zethu ngoku.
Ukubaluleka kwenhlanzeko ekuphathweni komsebenzi wabadala Read more about ukuthi, ngoba, lapho, khona, umuntu and futhi. KWAKUDE kudala embalini, bekusoloko kukho abantu ababekade bedume ngokuthanda okusesikweni. Carers looking after yourselves ZULU B& W • Udokotela wakho noma i- physiotherapist bangakweluleka ngezindlela ezilula zokuvivinya umzimba ongazilandela ekhaya. Isimo Sezomthetho Nesezimali • Isimo sakho sezimali nesomthetho singase sithinteke lapho unakekela umuntu onokuwohloka komqondo.
Bašomi Mehuta kamoka ya tshwaelo ya motho mo tshepedišong ya tsweletša gomme e a karetša mošomo wa matsogo le menagano. Bachitha eyokufakwa kwentela kwabaneziqu Izindaba / 19 October, 10: 22am / Mhlengi Shangase UMENGAMELI weSasco uNtuthuko Makhombothi nePhini likaNobhala woFasimba u- Isaac Luthuli abachitha eyokufakwa kwentela kulabo abaneziqu ukuze kuxhaswe imfundo yamahhala kuleli.

UKUBALWA-KWENTELA-KWEZINKETHO-EZINGEKHO-EZIFANELEKAYO-ZESITOKO