Isibonakaliso esiphezulu semicibisholo yokugcina - Yokugcina semicibisholo

Note inflamed, patulous ileocecal valve in foreground and patchy erythema on cecal mucosa ( arrow). Isibonakaliso esiphezulu semicibisholo yokugcina.

ISIGABA ESIPHEZULU IBANGA LE 9 EYENKANGA ISIXHOSA ULWIMI LOKUQALA OLONGEZELELWEYO IPHEPHA LESI 2 AMANQAKU: 60 IXESHA: 2. Ngemva kokuba amanzi kaZamcolo ebohlile, uJehova wabangela ukuba kuvele uthingo emafwini, futhi wachaza lokho olwalukufanekisela ngala mazwi: “ Ngimisa uthingo lwami efwini, futhi luyoba isibonakaliso sesivumelwano phakathi kwami nomhlaba.

Ukukhanya kwethu kwangaphandle kwe- LED kunye nokukhanya kwezezimboni ze- LED, sinika isisombululo esiphezulu kwimarike kunye neBridge- lux, ii- Cree Led chips Zichaza abaqhubi ukuba baqinisekise ixesha elide lokuphila. Ngomnyaka wokufa kwenkosi uUziya ngabona iNkosi ihlezi esihlalweni sobukhosi esiphezulu lesiphakemeyo, lemiphetho yesembatho sayo yagcwalisa ithempeli.

Endoscopic appearance of the cecum. Kumiswe isikhulu esiphezulu ngezinsolo eziningi Izindaba / 19 January, 10: 54am / MHLENGI SHANGASE KUMISWE isikhulu esiphezulu sesikhungo esigqugquzela ukufundiswa kwezibalo, iSayensi nokuthuthukiswa kwezobuchwepheshe KwaZulu- Natal, iMoses Kotane Institute ( MKI).

EMUVA kokumthela ngehlazo ezinkundleni zokuxhumana umculi wekwaito ngokuqoma iphoyisa, seliphinde lamphuca nezinkampani abethola ngazo udumo isoka lakhe uMshoza. To severe eosinophilic infiltrate in the lamina propria consistent with eosinophilic gastroenteritis ( hematoxylin and eosin, 400x). Ngokubambisana okubambene nokuyimfihlo, i- Hielscher isiza amakhasimende ayo kusuka ekuhloleni okusemandleni ngokusebenzisa ukucubungula inqubo kuze kube sekugcineni nokuhlanganiswa kwesistimu yokugcina ye- ultrasonic.

ISIBONAKALISO-ESIPHEZULU-SEMICIBISHOLO-YOKUGCINA