Amazinga esimo sangaphambili esikhumulweni sezindiza sasedobai - Sasedobai sezindiza


Amazinga esimo sangaphambili esikhumulweni sezindiza sasedobai. Buza ukuba ngabaphi abalinganiswa abangathanda ukubalinganisa, ngoba.

2 - Iveki 1 Iphiriyodi 3 Imigangatho yovavanyo kunye nomxholo ofundiswayo Isikhokelo sikatitshala Ukwabelana ngokufunda okanye ukwabelana ngokubhala. Umugore witwa Hema Kohli w’ imyaka 22 ukomoka mu Buhindi yasabye urukiko ko rwazakatira igihano cy’ urupfu umugabo we ushinjwa gusambanya uruhinja rw’ amezi umunani abereye nyirarume.

Umkhombandlela woluntu Umkhombandlela woluntu Umkhombandlela woluntu Umkhombandlela woluntu Umkhombandlela woluntu Umkhombandlela woluntu Umkhombandlela woluntu. Bazalwane, angisho ukuthi mina uqobo sengikubambile; kepha kunye engikwenzayo: ngikhohlwa okungasemuva, ngizelulela kokungaphambili.


4 - Chonga abantu abafana naba balinganiswa ucacise ukuba kutheni befana naba balinganiswa. Schizophrenia is a mental illness that affects 1 in 100 people in their lifetime.

Njengoba esho upapa, “ Izenzo eziphikisana nabo ziyabulala. Wazishaya phambili wazishaya emuva— njengoba kwakumele enze, kwase kuthi emuva kwesikhathi esanele, lwavalwa uphenyo. Okuqukethwe 1 Impikiswano Yomhlaba Nezulu— March 31– AprilUDaniyeli Nesikhathi Sokugcina— April 7– UJesu Nencwadi YeSambulo— April 14– Usindiso Nesikhathi Sokugcina— April 21– UKristu Endaweni Engcwele YaseZulwini— April 28– May“ Ukuguquka” KoMthetho— May 5– 11 158. The symptoms of the condition including hearing voices and seeing visual hallucinations.
AMAZINGA-ESIMO-SANGAPHAMBILI-ESIKHUMULWENI-SEZINDIZA-SASEDOBAI