Izinketho zokuhlelwa kwesahluko - Zokuhlelwa kwesahluko

Made with a dash of wit. Ulwazi lwaphambilini IsiTatimende SoHlelo LweziFundo.

Ngenxa yobunzima bokwazisisa kahle izinsuku okuyizona zona zezehlakalo kulesi sigaba, izinsuku azinikeziwe. UNowa wasebenza; umhlaba wagcwala amanzi.


U- Enoke wasebenza. 1, 198 likes · 11 talking about this.


Your browser is not supported. Vuseleleka umuzwa wakho wothando, ukhale mi izinyembezi ngenxa yomzwangeni.
Izinkondlo zikaSihle Ngidi. Yaeger CPA ukubuyekeza yasungulwa by Phil Yaeger futhi iye igxile ekuhlinzekeni kakhulu kwamakhasimende kusukela 1977.
Some parts of this page may not work. Izinketho zokuhlelwa kwesahluko.

Yaeger ibuyekeze umkhiqizo line zayo ukulungiselela abafundi ukuze izinguquko kule CPA ukuhlolwa futhi wanezela izici eziningana ezintsha. AYIFUNI nokuyizwa indaba yesonto likayise indodana yomholi wesonto laseMzimkhulu okwahlubuka kulo isonto lase- Eastern Cape, iMancoba Seven Angels Church.
Iplani yesifundo isixhosa ( ulwimi lwenkobe) umongo: umbongo ibanga lesixhenxe. Rights and Use Information ( UpdatedPrivacy Policy ( Updated© ngabakwa Intellectual Reserve, Inc.

ISITATIMENDE SENQUBOMGOMO YOHLELO LWEZIFUNDO NOKUHLOLA KUKAZWELONKE SEBANGA LE- 10 KUYA KWELE - 12 1. ) Ngaphambi kokuZalwa kukaJesu Kristu ( noma Ngaphambi kwesiKhathi saBantu Bonke) 4000.

UmBhoshongo waseBabele wakhiwa; amaJarede ahamba aya eZweni leseThembiso. Please upgrade your browser for a better experience.
Wonke amalungelo agciniwe.

IZINKETHO-ZOKUHLELWA-KWESAHLUKO