Lapho ubumbano obuseduze khona - Khona obuseduze

OFakazi BakaJehova okungukuthi ukwazisa duty towards nomunye nezibopho nokubika ngqo ubuholi bebandla - " abadala" wesifunda. Osebenzisa ingxoxo Efundisayo enemibuzo ukhetha amaqiniso embulekile endabeni abuze imibuzo eyokwenza abalaleli bazitholele lezozifundo ngokwabo.
Izindleko ngokwengqondo kwalesi simiso isimo zinkulu. Hlakulela Ukusondelana NoJehova “ SONDELANI kuNkulunkulu, naye uyosondela kini, ” kubhala umfundi uJakobe. Ubumbano futhi ube nobungane obuseduze kuyinto ngobuqili wobunye ubungane. Futhi umhubi uDavide wahlabelela: “ Ubuhlobo bukaJehova bukubo abamesabayo.

IJerusalema waba umuzi ongcwele kumaKristu lapho uJesu Kristu wabethelwa esiphambanweni khona ngo 30 BCE ngokusho eTestamenteni Elisha, futhi iSonto Lethuna lakhiwa eJerusalema phezu kwegquma abagibele amahhashi lapho uJesu kwakuthiwa bangcwatshwe. Lapho ubumbano obuseduze khona.

Lapho kuxoxwa indaba Ngokuphendulana, ingxoxo ivulekele ukugcina nomaphi, abalaleli bangayibhekisa lapho bethanda khona.

LAPHO-UBUMBANO-OBUSEDUZE-KHONA